PROSJEKTER

TOMANNSBOLIG SJETTEN

Kunden hadde en utfordrende tomt som han ønsket å bygge en tomannsbolig på. Ønsker og krav ble tilpasset i tegninger og i forhold til reguleringsplanen for området.

Tegning, visualisering, søknad og prosjektering.

HYTTE RAJE

En gammel hytte som kunden ønsket å bygge på og modernisere.

Tegning, visualisering, søknad, prosjektering

FORPROSJEKT UTVIKLING AV EIENDOM I ASKER

To eiendommer i Asker som skal utvikles med nye boliger

REHABILITERING ENEBOLIG MOSS

Rehabilitering av tilbygg på en eldre SEFRAK-registrert enebolig i Moss.

Tegning, visualisering og søknad til kommune og byantikvar.

BRUKSENDRING AV KJELLER I ENEBOLIG

Bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel.

Søknad og tegninger

DRAMMEN SKISENTER

Ansvarlig søker for ramme- og igangsettingssøknader, ansvarsrett arkitektur, tegning og visualisering for tilbygg og frittliggende bygg

byggesøknad

Ekstremt fornøyd med The Wagonshed Project.

Kjetil svarte på alt jeg lurte på og har hele veien vært meget behjelpelig!

Er superfornøyd!

Nikolai Lischenko