PROSJEKTER

Det beste med jobben min er at jeg aldri vet hva som venter meg i neste prosjekt. I tillegg får jeg møte så mange spennende mennesker.

Her er et lite knippe prosjekter:

TOMANNSBOLIG SJETTEN

Kunden hadde en utfordrende tomt som han ønsket å bygge en tomannsbolig på. Ønsker og krav ble tilpasset i tegninger og i forhold til reguleringsplanen for området.

Tegning, visualisering, søknad og prosjektering.

HYTTE RAJE

En gammel hytte som kunden ønsket å bygge på og modernisere.

Tegning, visualisering, søknad, prosjektering

FORPROSJEKT UTVIKLING AV EIENDOM I ASKER

To eiendommer i Asker som skal utvikles med nye boliger

REHABILITERING ENEBOLIG MOSS

Rehabilitering av tilbygg på en eldre SEFRAK-registrert enebolig i Moss.

Tegning, visualisering og søknad til kommune og byantikvar.

BRUKSENDRING AV KJELLER I ENEBOLIG

Bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel.

Søknad og tegninger

DRAMMEN SKISENTER

Ansvarlig søker for ramme- og igangsettingssøknader, ansvarsrett arkitektur, tegning og visualisering for tilbygg og frittliggende bygg