top of page
plantegning.png

TEKNISK TEGNING

Hvorfor skal du bruke penger på gode tegninger?

 

Det er viktig å sende med gode tegninger til en søknad. Det gir oversikt for kommunen som skal ta et standpunkt i forhold til det du søker om, det gir deg mulighet til å få god oversikt over prosjektet ditt, og det forenkler den videre prosessen med arbeidstegninger.

Det lønner seg å investere i et godt grunnlag slik at du ikke må gjøre ting to ganger.

Skjermbilde.PNG

Tegningene blir brukt i alle ledd i prosessen, både til kommune, håndverkere, rørlegger, elektriker osv.

Vi tegner derfor alle prosjekter i Archicad, som er et tegneprogram som tegner i 3D. Det vil si at vi kan hente ut snitt og fasader akkurat der vi vil. I tillegg kan alle filer gjøres om til en internasjonal standard for utveksling, så alle involverte parter kan bruke samme tegning.

Kommunen har et krav om at det skal foreligge tegninger på eksisterende hus sammen med en søknad om nytt tilbygg/påbygg.

Når det eksisterende bygget er tegnet opp, så kan vi bygge videre på den samme tegningen.

Vi kan bidra med tegning av:

  • nybygg, tilbygg, påbygg

  • Eksisterende bygg

  • Situasjonsplaner

  • Digitalisering av eksisterende tegninger

  • Søknadstegninger 

  • Arbeidstegninger

bottom of page