top of page
shutterstock_1673273071.jpg

ENERGIBEREGNING

BOLIGER OG NÆRINGSBYGG

Vi jobber med energiberegning for boliger og næringsbygg, der vi bruker et program fra Simien for simulering av energibruk og inneklima.

Ved hjelp av dette beregningsverktøyet kan vi for eksempel beregne byggets årlige energibehov, tap av varme fra vinduer, varmetapet fra kuldebroer i ytterveggs- konstruksjonen eller andel av fornybar energi i energiforsyningen.

Vi er godkjent av Enova som energirådgiver.

bygge enebolig the wagonshed project byggingeniør

HYTTER OG FRITIDSBOLIGER

For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom 70 m2 og 150 m2 BRA. For hytter over 150 m2 BRA gjelder de samme nye kravene som for helårsboliger.

Inne 41.png
bottom of page