HVA KAN JEG HJELPE DEG MED?

- Ansvarlig prosjekterende

- Ansvarlig søker

- Teknisk tegning 

- 3D tegning og visualisering

- Situasjonsplaner

- Oppmåling av bygg

- Digitalisering av eksisterende tegninger

Ute 1.png

Ansvarlig søkers ansvar 

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-4 har ansvarlig søker ansvar for blant annet:

  •  å delta i forhåndskonferanse der tiltakshaver ønsker det

  •  å varsle om planlagte tiltak til naboer og gjenboere, være mottaker av merknader og utarbeide redegjørelse for hvordan merknadene er håndtert

  • at søknad om tillatelse, eventuelt rammetillatelse og igangsettingstillatelse, inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

  • å identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse, og sørge for at erklæringer om ansvarsrett er sendt inn

Ansvarlig søker er bindeleddet mellom offentlige instanser og deg som kunde

blåkopi

Teknisk tegning

Hvorfor skal du bruke penger på gode tegninger?

Det er viktig å sende med gode tegninger til en søknad. Det gir oversikt for kommunen som skal ta et standpunkt i forhold til det du søker om, det gir deg mulighet til å få god oversikt over prosjektet ditt, og det forenkler den videre prosessen med arbeidstegninger.

Det lønner seg å investere i et godt grunnlag slik at du ikke må gjøre ting to ganger.