top of page
shutterstock_1623341368.jpg

ANSVARLIG SØKER

Ansvarlig søker er bindeleddet mellom offentlige instanser og deg som tiltakshaver.

Noen få tiltak kan man søke på selv, men i mange tilfeller er det en fagperson som må utføre jobben.

 

Når du bruker meg som ansvarlig søker, så innebærer det at jeg tar hele jobben med kommunikasjonen mot kommunen. Jeg har forhåndskonferanse, søker om eventuelle dispensasjoner, skriver søknaden og stiller ferdigattest når prosjektet er ferdig.

Kommunene ønsker å forholde seg til en profesjonell part, og det er derfor det i de fleste tilfeller kreves en ansvarlig søker. Det er så mange krav til dokumentasjon og krav til kvalitet på dokumentasjonen, at det er nødvendig for kommunen å forholde seg til en fagperson.

HVA ER SØKNADSPLIKT?

Plan- og bygningsloven (pbl.) krever at det innhentes tillatelse fra kommunen før fleste større byggearbeider iverksettes. Det er dette som kaller søknadsplikt – en plikter å søke. Tillatelse innhentes ved å sende inn en komplett byggesøknad. Tiltaket (byggeprosjektet) kan normalt ikke starte opp før kommunen gir tillatelse. Plan- og bygningsloven sier at følgende tiltak er søknadspliktige (listen er ikke uttømmende):

  • Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, konstruksjon eller anlegg

  • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning, konstruksjon eller anlegg

  • Fasadeendring

  • Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring

  • Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg

vakker Villa

Ansvarlig søkers ansvar 

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-4 har ansvarlig søker ansvar for blant annet:

  •  å delta i forhåndskonferanse der tiltakshaver ønsker det

  •  å varsle om planlagte tiltak til naboer og gjenboere, være mottaker av merknader og utarbeide redegjørelse for hvordan merknadene er håndtert

  • at søknad om tillatelse, eventuelt rammetillatelse og igangsettingstillatelse, inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

  • å identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse, og sørge for at erklæringer om ansvarsrett er sendt inn

Dersom du ønsker at vi skal ta jobben med en søknad uten ansvar, så gjør vi selvsagt det også. Vi har full forståelse for at dette er en ukjent og vanskelig verden å bevege seg i.

Vi kan også hjelpe til med å sende melding om ikke-søknadspliktig arbeid

Lurer du på om du må søke på tiltaket ditt? 

Ta kontakt!

 

bottom of page