top of page

Bærekraft i The Wagonshed Project

shutterstock_439679848.jpg

Bærekraft og det grønne skiftet begynner å bli velbrukte ord, men det er veldig viktig at vi tar det på alvor, og forstår betydningen av dem.

I The Wagonshed, så jobber vi kontinuerlig med vår bærekraftstrategi, og vi ønsker å bidra til samfunnet med det vi kan.

Gjennom FN's 17 bærekraftsmål, så har vi valgt å fokusere på følgende mål:

 

bærekraft the wagonshed project

Det er viktig at våre ansatte gleder seg til å gå på jobb!

Vi har fokus på trening, god og sunn mat på jobb, tilpasset utstyr, coaching, inspirasjon og mestring.

bærekraft the wagonshed project

God utdanning, videreutdanning, kurs og seminarer - dette er viktige faktorer både for å kunne henge med på den teknologiske utviklingen, for å finne fremtidsrettede løsninger, og for å ha en inspirerende arbeidsplass som gir grobunn for de gode idéene.

bærekraft the wagonshed project

Vi ønsker å bidra i lokale prosjekter, skape arbeidsplasser, få med oss studenter som går på universitetet rett borti gata, bruke lokale underleverandører og å være en del av det bærekraftige lokalsamfunnet. Vi er opptatt av å jobbe energieffektivt, vi er sertifisert energirådgiver, og opptatt av å ta vare på og utvikle grøntarealer i fremtidige prosjekter.

bærekraft the wagonshed project

Vi bruker et tegneprogram som gjør at vi kan legge alle de forskjellige aktørene inn i samme tegning. Dette gir en mulighet til å se gode, optimale løsninger. Vi minimerer risikoen for feil og mangler, vi kan lage gode bærelinjer som reduserer bruk av materialer, og lage digitale tvillinger. Et mål er å få til merking og registrering av materialer som gir oss en mulighet til å jobbe med gjenbruk på en helt unik måte. 

bærekraft the wagonshed project

Som en liten bedrift, så er samarbeid med andre aktører helt avgjørende. Vi ønsker å knytte til oss underleverandører og samarbeidspartnere som også har en bærekraftstrategi, som er lokale og som igjen bidrar til å sikre arbeidsplasser, muligheten til å tenke kortreist, og å være innovative på et lokalt nivå.

bottom of page