top of page

Bærekraft i The Wagonshed Project

shutterstock_439679848.jpg

Bærekraft og det grønne skiftet begynner å bli velbrukte ord, men det er veldig viktig at vi tar det på alvor, og forstår betydningen av dem.

I The Wagonshed, så jobber vi kontinuerlig med vår bærekraftstrategi, og vi ønsker å bidra til samfunnet med det vi kan.
Vi har kurset oss gjennom KIWA sine dyptgående kurs på fagområdet, og har nå tittelen Bærekraftkoordinatorer.

Gjennom FN's 17 bærekraftsmål, så har vi valgt å fokusere på følgende mål:

 

bærekraft the wagonshed project

God utdanning, videreutdanning, kurs og seminarer - dette er viktige faktorer både for å kunne henge med på den teknologiske utviklingen, for å finne fremtidsrettede løsninger, og for å ha en inspirerende arbeidsplass som gir grobunn for de gode idéene.

bærekraft the wagonshed project

Vi ønsker å bidra i lokale prosjekter, skape arbeidsplasser, få med oss studenter som går på universitetet rett borti gata, bruke lokale underleverandører og å være en del av det bærekraftige lokalsamfunnet. Vi er opptatt av å jobbe energieffektivt, vi er sertifisert energirådgiver, og opptatt av å ta vare på og utvikle grøntarealer i fremtidige prosjekter.

bærekraft the wagonshed project

Vi bruker et tegneprogram som gjør at vi kan legge alle de forskjellige aktørene inn i samme tegning. Dette gir en mulighet til å se gode, optimale løsninger. Vi minimerer risikoen for feil og mangler, vi kan lage gode bærelinjer som reduserer bruk av materialer, og lage digitale tvillinger. Et mål er å få til merking og registrering av materialer som gir oss en mulighet til å jobbe med gjenbruk på en helt unik måte. 

bærekraft the wagonshed project

Som en liten bedrift, så er samarbeid med andre aktører helt avgjørende. Vi ønsker å knytte til oss underleverandører og samarbeidspartnere som også har en bærekraftstrategi, som er lokale og som igjen bidrar til å sikre arbeidsplasser, muligheten til å tenke kortreist, og å være innovative på et lokalt nivå.

I tillegg så er vi helt nødt til å samarbeide på alle nivåer får å virkelig oppnå resultater gjennom bærekraft.

bottom of page