top of page
shutterstock_740754769.jpg

PROSJEKTERING - BIM

Prosjektering av byggverk omfatter en rekke oppgaver, blant annet beskrivelser av plankrav til arealbruk, utnytting, plassering, arkitektonisk utforming, visuelle kvaliteter, materielle krav til sikkerhet, miljø, helse og brukbarhet i det ferdige byggverk.

Enkelt forklart så må det alltid utføres prosjektering av bygg fordi at den som skal bygge må vite hvordan det skal bygges. Prosjektering er derfor planlegging, beskrivelse, tegninger, dimensjonering, beregninger osv. som må til i et hvert byggeprosjekt.

spiraltrapp.jpg

BIM hos TWSP

BIM (building information modelling) går hovedsakelig ut på å lage en digital modell av det man skal bygge.

Der man tidligere tegnet streker for hånd eller med et tegneprogram, tegner vi nå med objekter. Disse objektene inneholder detaljert informasjon om blant annet mengde, størrelse og konstruksjon. Det gir oss muligheten til å kunne ta ut nøyaktige lister på forbruk.

Det tar noe mer tid å lage en BIM-modell, men gevinsten ligger i all informasjonen vi får ut av modellen, og fordelen med at vi nå tegner i 3D.

Den aller største fordelen med en BIM-modell er at vi får innblikk i hvordan det ferdige produktet blir

- man bygger før man bygger!

Vi får et veldig godt visuelt bilde av størrelse på rom, plasseringer og løsninger. Du kan til og med gå en tur i bygget ved hjelp av VR.

Alle fag som er representert på en byggeplass, som f.eks ventilasjon, konstruksjon og sanitær kan tegne i samme modell. Det gir oss muligheten til å kjøre en såkalt kræsjtest, så vi er sikre på at ingenting kolliderer i konstruksjonen, og vi ser at bæring osv. er plassert riktig i forhold til de forskjellige fagene.

BIMX er en mulighet for digital utveksling av tegninger. Du som kunde mottar en link der du kan gå inn og se de vanlige plantegningene i 2D, men du får i tillegg en 3D-modell som gjør at du kan bevege deg fritt rundt i bygget.

Dette er kvalitetssikring på alle kanter før det er slått inn en eneste spiker!

BIM OG BÆREKRAFT

Vi ønsker å være ledende på å bruke BIM, og er opptatt av at det skal brukes så mye som mulig. Nettopp fordi det minsker risikoen for feil, gir bedre utnyttelse av tid og materialer, og sikrer alle de forskjellige entreprenørene som skal inn i et prosjekt.

Vi bruker Archicad tegneverktøy, som har over 20 års erfaring innen buildingSMART-teknologi, slik at du kan være trygg på at vi bruker verktøy laget for fremtiden.

bottom of page