shutterstock_740754769.jpg

PROSJEKTERING - BIM

Prosjektering av byggverk omfatter en rekke oppgaver, blant annet beskrivelser av plankrav til arealbruk, utnytting, plassering, arkitektonisk utforming, visuelle kvaliteter, materielle krav til sikkerhet, miljø, helse og brukbarhet i det ferdige byggverk.

Enkelt forklart så må det alltid utføres prosjektering av bygg fordi at den som skal bygge må vite hvordan det skal bygges. Prosjektering er derfor planlegging, beskrivelse, tegninger, dimensjonering, beregninger osv. som må til i et hvert byggeprosjekt.

spiraltrapp.jpg

BIM

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er digital modellering av et bygg.

BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige bidragsyderne, som for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter både under selve byggprosessen og senere gjennom hele bygningens levetid til og med eventuell riving og gjenvinning av materialer.

shutterstock_1836087691.jpg