top of page

Tomannsbolig Sjetten

Kunden hadde en utfordrende tomt som han ønsket å bygge en tomannsbolig på. Ønsker og krav ble tilpasset i tegninger og i forhold til reguleringsplanen for området.

Tegning, visualisering, søknad og prosjektering.

bottom of page