top of page

Lagerbygg Kongsbergporten

Kongsbergporten Næringsområde vokser frem, og for kunde VDVeen Eiendom har vi tegnet, søkt og prosjektert to lagerbygg.

På nye næringsbygg er det nå i Kongsberg krav om 30% blågrønt areal. Det vil si at en større andel av overflatene på tomten må være grøntareale enn tidligere, for å håndtere overvann på egen tomt.

bottom of page