top of page

Rehabilitering enebolig

Rehabilitering av tilbygg på en eldre SEFRAK-registrert enebolig i Moss.

Tegning, visualisering og søknad til kommune og byantikvar.

bottom of page