ANSVARLIG SØKER

Ansvarlig søker er bindeleddet mellom offentlige instanser og deg som tiltakshaver.

Noen få tiltak kan man søke på selv, men i mange tilfeller er det en fagperson som må utføre jobben.

 

Når du bruker meg som ansvarlig søker, så innebærer det at jeg tar hele jobben med kommunikasjonen mot kommunen. Jeg har forhåndskonferanse, søker om eventuelle dispensasjoner, skriver søknaden og stiller ferdigattest når prosjektet er ferdig.

Kommunene ønsker å forholde seg til en profesjonell part, og det er derfor det i de fleste tilfeller kreves en ansvarlig søker. Det er så mange krav til dokumentasjon og krav til kvalitet på dokumentasjonen, at det er nødvendig for kommunen å forholde seg til en fagperson.

HVA ER SØKNADSPLIKT?

Plan- og bygningsloven (pbl.) krever at det innhentes tillatelse fra kommunen før fleste større byggearbeider iverksettes. Det er dette som kaller søknadsplikt – en plikter å søke. Tillatelse innhentes ved å sende inn en komplett byggesøknad. Tiltaket (byggeprosjektet) kan normalt ikke starte opp før kommunen gir tillatelse. Plan- og bygningsloven sier at følgende tiltak er søknadspliktige (listen er ikke uttømmende):

  • Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, konstruksjon eller anlegg

  • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning, konstruksjon eller anlegg

  • Fasadeendring

  • Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring

  • Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg

vakker Villa