Modellering

Twsp logo.JPG

Noen ganger finnes ikke det man trenger og det må lages, dette kan være alt fra droner til sporks. Det er ganske surt når en del ryker og man må kjøpe et helt nytt produkt når man kan lage ny del til en brøkdel av prisen. Jeg benytter Autodesk Fusion 360 som er et at de programmene som er kommet lengst innenfor for modellering.

Dinga.JPG

Prototype: del til bil som ble modellert og printet i ASA-materilaet, denne ble printet i to eksemplarer.

iPhone XR.JPG

iPhone Xr med egen logo