HVA KAN JEG HJELPE DEG MED?

Jeg har over 20 års kompetanse innenfor bygg og utvikling av eiendom, og bistår på små og store prosjekter fra start til slutt.

Jeg jobber som rådgivende ingeniør innenfor:

- Ansvarlig prosjekterende

- Ansvarlig søker

- Teknisk tegning 

- 3D tegning og visualisering

- Situasjonsplaner

- Oppmåling av bygg

- Digitalisering av eksisterende tegninger

Ute 1.png

Ansvarlig søkers ansvar 

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-4 har ansvarlig søker ansvar for blant annet:

  •  å delta i forhåndskonferanse der tiltakshaver ønsker det

  •  å varsle om planlagte tiltak til naboer og gjenboere, være mottaker av merknader og utarbeide redegjørelse for hvordan merknadene er håndtert

  • at søknad om tillatelse, eventuelt rammetillatelse og igangsettingstillatelse, inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

  • å identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse, og sørge for at erklæringer om ansvarsrett er sendt inn

Ansvarlig søker er bindeleddet mellom offentlige instanser og deg som kunde

Kjetil Iversen

blåkopi

Teknisk tegning