Prosjektering/planlegging av et tiltak er en stor del av kostnadene i tiltaket, det er også endringer underveis. Det er for mange kunder vanskelig å forestille seg et bygg ut i fra en 2D-tegning, digitale 3D modeller tar mange timer å lage med en kvalitet så bra at det er til hjelp for tiltakshaver.

En enkel fysisk modell ut i fra skisser kan spare mange timer senere i prosjektet. Større bygg kan også printes etasjer slik at man har layout på hver enkelt etasje. Ønsker man mer detaljerte modeller som for salg e.l. kan de lages detaljert og med flere farger. Modellen kan hentes/konverteres ut i fra de fleste filformater eller tegnes opp her, og printes i ønsket målestokk.

20200414_5874.jpg
20200414_5877.jpg
20200414_5879.jpg

Fritidsbolig: Dette er en modell av en fritidsbolig som skal restaureres med påbygg, Jeg har hatt prosjektet fra start så jeg har utarbeidet tegninger for 3D-print,

modell er i målestokk 1:100.

20200221_5673.jpg
20200221_5650.jpg
20200221_5646.jpg

House on the hill: Konseptmodell